Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's - Sustainable Development Goals) zijn een reeks doelstellingen voor toekomstige internationale ontwikkeling. Ze zijn opgesteld door de Verenigde Naties en worden gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Zij vervangen de Millenniumdoelstellingen die eind 2015 zijn vervallen. De SGD's zullen van 2015 tot 2030 van kracht zijn. Er zijn 17 doelstellingen en 169 specifieke doelen voor die doelstellingen. Omdat KPN een voornamelijk Nederlands bedrijf is, focussen we op de doelen waar we zelf de meeste invloed op hebben.
Dat zijn:


Goede gezondheid en welzijn

Waarborg een goede gezondheidszorg en bevorder welzijn voor iedereen op alle leeftijden.

KPN gelooft dat ICT bijdraagt om de zorg voor alle Nederlanders toegankelijk en kwalitatief op peil te houden. Innovatieve diensten waarmee we zorgaanbieders ontlasten en die betere zorg oplevert. KPN zorgt, verzorgt en ontzorgt.


Industrie, Innovatie en Infrastructuur

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.

Het KPN-netwerk is onlosmakelijk verbonden met Nederland en zit tot in de haarvaten van het land. Wij nemen onze verantwoordelijkheid door te zorgen voor de beste ICT-infrastructuur. Een netwerk dat we met innovaties en investeringen continu onderhouden en verbeteren.


Eerlijk Werk en Economische Groei

Langdurige, inclusieve en duurzame economische groei stimuleren, en volledige, productieve en gepaste werkgelegenheid voor iedereen

We leveren met veel ICT oplossingen een bijdrage aan de economische groei en flexibele manieren van werken. Door de applicaties, digitale werkplekken, maar ook door cloudoplossingen, betere netwerken en betere verbindingen.

Wij geloven dat nieuwe manieren van werken de productiviteit en betrokkenheid van medewerkers vergroten. We werken aan grotere diversiteit, inzetbaarheid en initiatieven als het Leerwerkbedrijf voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.Duurzame steden en gemeenschappen

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.

De komst van het internet heeft mede geleid tot individualisering van de samenleving. Vreemd genoeg leidt diezelfde netwerktechnologie tot de ontwikkeling van de zogenoemde Smart Cities, waar overheid, onderwijs, bedrijfsleven en burgers online weer met elkaar in contact komen. Smart Cities worden mogelijk door technologische innovaties die pas in de laatste jaren tot volle wasdom zijn gekomen. Het gaat in het bijzonder om vier vernieuwingen: Open Data, Internet of Things (IoT) en moderne sensorische en netwerktechnologie. Hoe gaan die vernieuwingen eruit zien en met welke gevolgen? En: welke partijen zijn van invloed op de vorming van een Smart City?


Klimaatactie

Neem dringende maatregelen om klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden.

KPN doet er alles aan om onze ICT steeds energiezuiniger te maken. Daarom daalt ons energieverbruik ondanks de groei van het dataverkeer. Wij willen klimaatneutraal ondernemen en een voorbeeld voor anderen zijn. Met creatieve ICT-oplossingen helpen we graag andere sectoren energie besparen.


Lees hier alles over de 17 globale doelstellingen om 3 bijzonder belangrijke zaken te bereiken tussen nu en het jaar 2030.