Voorwoord door de CEO

Investeren in een innovatieve toekomst

Voor KPN is 2015 commercieel, operationeel en financieel gezien een jaar waar we tevreden op terugkijken. Wederom zagen we in alle segmenten een stijgende NPS, de graadmeter voor klantloyaliteit en -tevredenheid. Bij zowel consumenten (Thuis en Mobiel) als onze zakelijke klanten bereikte de NPS een nieuw hoogtepunt.

Dit laat zien dat we met onze dienstverlening op de goede weg zitten. Het aantal klanten neemt toe; enerzijds doordat we meer nieuwe klanten mochten verwelkomen, anderzijds doordat meer bestaande klanten ons trouw bleven. De groeicijfers in het consumentensegment waren indrukwekkend. In de zakelijke markt, die in 2015 aanhoudend uitdagend bleef, zagen we een lichte verbetering in vergelijking tot voorgaande jaren. Onze inspanningen op duurzaamheidsgebied waren, net als in de voorbijgaande jaren, zeer bevredigend.