Met ZorgCloud wordt zorg efficiënt en betaalbaar

Beeld: Hollandse Hoogte/David Rozing
Beeld: Hollandse Hoogte/David Rozing

De snelst groeiende post op de overheidsbegroting in Nederland zijn de zorgkosten. Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden zijn slimme ideeën welkom. KPN wil met de ZorgCloud toepassingen ondersteunen die hiervoor een oplossing bieden.

De zorgkosten nemen snel toe en gaan in de toekomst verder stijgen. Het CPB verwacht dat de zorgkosten in de toekomst gaan stijgen van 13% van het nationaal inkomen nu, tot ruim 30% in 2040. Om de zorg toch toegankelijk, goed en betaalbaar te houden, voert het kabinet de komende jaren hervormingen door, onder andere op het gebied van de AWBZ. Daarnaast treft de overheid maatregelen zodat mensen langer thuis zorg kunnen krijgen. Hier is een cruciale rol weggelegd voor ICT.

Eilandjes

Nog niet alle zorginstellingen maken gebruik van slimme ICT-toepassingen om de zorg beter en efficiënter te maken. Bart Verlaat, programmamanager binnen KPN Zorg: ‘Wij zien dat dit voor een belangrijk deel te maken heeft met de manier waarop ICT tot op dit moment is ingericht. Die is namelijk van oudsher gebaseerd op de individuele zorginstelling waardoor zorginstellingen niet goed met elkaar communiceren over patiënteninformatie. Nu is het vaak zo dat de zorg voor een instelling pas begint wanneer een patiënt bijvoorbeeld het ziekenhuis binnenkomt. Maar dat is voor de patiënt helemaal niet het begin. Die is al bij de huisarts geweest. Door gebrek aan informatie-uitwisseling is veel vitale informatie niet beschikbaar. Het kost tijd en energie om deze informatie te achterhalen. Ook veilige en laagdrempelige communicatiemiddelen tussen zorgverlener en patiënt zijn vaak niet voorhanden.’

ZorgCloud

KPN faciliteert in eenvoudige informatie-uitwisseling door een ‘omgeving’ klaar te zetten voor zorgverleners. We hebben namelijk al de beschikking over een beveiligde omgeving waarin zorginstellingen, zorgprofessionals, patiënten en ICT- leveranciers met elkaar zijn verbonden.
Hoe werkt dit precies? Verlaat: ‘Wij maken het mogelijk dat zorginstellingen met één aansluiting toegang krijgen tot allerlei informatiesystemen of applicaties in de ZorgCloud. Nu al sturen 4.500 zorginstellingen – van huisartspraktijken en apothekers tot GGZ-instellingen en ziekenhuizen – per dag zo’n 400.000 berichten naar elkaar via onze besloten infrastructuur. Doordat wij een verbinding hebben gemaakt met allerlei verschillende informatiesystemen in de zorg, kunnen wij zo’n 60.000 verschillende werkplekken van zorgprofessionals bereiken.’

Verlaat: 'Wij maken het mogelijk dat zorginstellingen met één aansluiting toegang krijgen tot allerlei informatiesystemen of applicaties in de ZorgCloud.'

Al deze systemen wisselen veel zorginhoudelijke informatie met elkaar uit. Denk daarbij aan het recept dat de huisarts uitschrijft naar de apotheker, het bestellen van geneesmiddelen bij de groothandel, medicatieoverzichten en allerlei ander vertrouwelijk verkeer tussen zorgverleners onderling en patiënten.

Veilig

Hoe zit het met de veiligheid van deze ICT ‘omgeving’? Er is nogal discussie over de privacy van patiëntengegevens. Verlaat: ‘De ZorgCloud draait op een eigen infrastructuur, volledig los van het internet. Het heeft zijn eigen servers, datalijnen en andere ICT-voorzieningen. Hierdoor is het onderliggende netwerk extreem beveiligd tegen bedreigingen van buitenaf en is altijd draaiende. Ook de connectiviteit en authenticatie via de ZorgCloud en opslag vindt plaats in onze uiterst beveiligde datacenters.‘

Meest gelezen en video's

Meest gelezen

Blijf op de hoogte

Klik hier om de laatste updates te ontvangen

Video