Koning bezoekt The Hague Security Delta

Carolien Nijhuis, directeur Security Operations bij KPN ging in gesprek met Koning Willem-Alexander over de beveiliging van Internet of Things.
Carolien Nijhuis, directeur Security Operations bij KPN ging in gesprek met Koning Willem-Alexander over de beveiliging van Internet of Things.

Zijne Majesteit de Koning heeft 23 maart 2017 een werkbezoek gebracht aan The Hague Security Delta (HSD).

Een netwerk van bedrijven waaronder KPN, kennisinstellingen en overheden die samenwerken aan kennisontwikkeling en innovaties op het gebied van veiligheid.

Het kloppend hart is de HSD Campus, het nationaal innovatiecentrum voor veiligheid in Den Haag. Op de campus zijn 50 van de ruim 250 partnerorganisaties van HSD gevestigd. Van overheden, kennisinstituten, startups, MKB tot grote corporate organisaties. Allen hebben een gezamenlijke ambitie: meer veiligheid en meer banen.

Koning Willem-Alexander sprak op de HSD Campus met vertegenwoordigers van betrokken organisaties en met de dagelijkse leiding van HSD. Daarna volgde een rondleiding en gingen HSD partners met Koning Willem-Alexander in gesprek over verschillende onderwerpen. Onder meer het opleiden van Cyber Security talenten kwam aan bod maar ook de veiligheid van Internet of Things.

Nationaal Cyber Testbed

Zo bezocht Koning Willem-Alexander het Nationaal Cyber Testbed, een onderzoeksproject van TNO en HSD in overleg met de metropoolregio Rotterdam/Den Haag, waarbij de vraag centraal staat hoe de samenleving beter weerbaar kan worden gemaakt tegen cyberaanvallen. KPN en de gemeente Den Haag hebben zich als eerste aangesloten bij de ontwikkeling van dit Testbed.

“Gezien de impact op de samenleving en in het bijzonder smart cities en smart homes, ondersteunt KPN het Nationaal Cyber Testbed om onder andere slimme Internet Of Things (IoT) apparaten te testen", aldus Joost Farwerck, COO bij KPN en bestuurslid HSD. “Zo zal KPN zijn landelijk dekkende LoRa Internet-of-Things netwerk koppelen aan het Nationaal Cyber Testbed zodat daarmee slimme oplossingen getest kunnen worden en ze daarmee te ontsluiten voor gebruikers".

Carolien Nijhuis, directeur Security Operations bij KPN ging in gesprek met Koning Willem-Alexander over de beveiliging van Internet of Things: "Samenwerking is hiervoor essentieel", aldus Carolien Nijhuis. "Het HSD initiatief Nationaal Cyber Testbed kan hiervoor een cruciale rol op onafhankelijke wijze en met autoriteit vervullen."

Cyber Security Academy

De Universiteit Leiden, TU Delft en de Haagse Hogeschool bieden in de Cyber Security Academy, een executive masteropleiding in Cyber Security aan. De Koning sprak met professoren en met studenten uit het bedrijfsleven en de overheid over uitdagingen zoals het waarborgen van voldoende aanbod van goede docenten, het anticiperen op snelle kennisveroudering en het bewaken van de balans tussen veiligheid en privacy. KPN ziet het belang in van goed opgeleide security experts. Recent is een groep KPN-medewerkers als eerste lichting afgestudeerd aan deze opleiding.

Meest gelezen en video's

Meest gelezen

Blijf op de hoogte

Klik hier om de laatste updates te ontvangen

Video