Veelgestelde vragen

Hoe duurzaam is KPN? In welk jaar werd KPN zelfstandig? Op alle vragen is een antwoord. De meest gestelde vragen hebben we op een rij gezet.

Algemeen

Wat is de strategie van KPN?
Onze strategie

Wat is de missie van KPN?
Onze missie

Wie hebben zitting in de Raad van Bestuur?
Eelco Blok, voorzitter Raad van Bestuur en CEO
Jan Kees de Jager, lid van de Raad van Bestuur en CFO
Joost Farwerck, lid van de Raad van Bestuur en COO
Frank van der Post, lid van de Raad van Bestuur en CCO

Voor meer informatie: klik hier

Hoe ziet de organisatie van KPN eruit?
Onze organisatie

Waar is het hoofdkantoor van KPN gevestigd?
In Den Haag, voor de volledige contactinformatie: klik hier

In welke landen is KPN actief?
KPN biedt zijn telecommunicatiediensten aan in Nederland.
Daarnaast via bijvoorbeeld Eurorings ook in andere landen.

Hoeveel medewerkers heeft KPN?
Op 31 december 2016 bestond het personeelsbestand van KPN uit 13.530 fte’s.

Heeft KPN een corporate brochure?
Nee. KPN publiceert zijn corporate informatie op www.kpn.com -> Over / About KPN.

Heeft KPN een duurzaamheidsverslag?
Ja. Het duurzaamheidsverslag van KPN is geïntegreerd in het reguliere jaarverslag. Een geïntegreerd verslag geeft het beste beeld van ons bedrijf: een bedrijf dat nauw met de samenleving verbonden is.

In 2003 heeft KPN voor het eerst schriftelijk verantwoording afgelegd over zijn beleid en activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. In het duurzaamheidsverslag laten we zien wat we doen op economisch, sociaal, ecologisch en maatschappelijk gebied in Nederland (KPN) en België (BASE) en bij andere dochterondernemingen. Ons MVO-beleid is gebaseerd op thema’s die van nature bij KPN passen en waarmee KPN waarde kan toevoegen, namelijk: Beste ICT-infrastructuur, Het Nieuwe Leven en Werken, Zorg van de toekomst, Zuinig met Energie, Veiligheid & Privacy en Transparante, betrouwbare dienstverlener.

Hoe ziet het sponsorbeleid eruit?
KPN verbindt mensen. Dat doen wij al meer dan 130 jaar door producten en diensten te bieden waarmee mensen met elkaar in contact kunnen komen. Met ons sponsorbeleid streven wij dit ook na. Met ingang van de zomer 2010 is KPN de nieuwe hoofdsponsor van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB). Voor maatschappelijke sponsoring is het KPN Mooiste Contact Fonds opgericht. Vanaf 2013 is KPN hoofdsponsor van het Rijksmuseum. Op cultureel gebied sponsort KPN verder de Rijksakademie en de prestigieuze Prix de Rome.

KPN heeft bewust gekozen voor een beperkt aantal sponsorships. Daarbuiten sponsoren wij geen andere activiteiten meer. Dit is omdat wij de sponsorships waarvoor wij nu hebben gekozen echt goed willen doen en onze volledige aandacht willen geven.

Wat houdt het diversiteitsbeleid van KPN in?
In 2009 is KPN begonnen met het ontwikkelen van diversiteitsbeleid. Mede door dit beleid wil KPN een bedrijf zijn waar talenten van binnen en buiten graag willen werken en succesvol zijn. Omdat vrouwen de grootste doelgroep zijn, focust ons diversiteitsbeleid zich in eerste instantie op een meer evenwichtige verdeling van vrouwen en mannen. Maar daarnaast richt het beleid zich ook op mensen met een beperking, mensen met een andere seksuele geaardheid of andere culturele achtergrond.

Heeft KPN een eigen Bedrijfscode?
Ja, KPN heeft een bedrijfscode.

De bedrijfscode zorgt er voor dat iedereen hetzelfde beeld heeft van wat bij KPN wel en niet kan, wel en niet moet en wel en niet mag. We spreken elkaar er op aan, van hoog tot laag.
De bedrijfscode van KPN is een levend gedachtegoed. En dus nooit ‘af’.

Welke merken heeft KPN?
KPN heeft een multi-brand strategie die zich met diverse merken richt op diverse doelgroepen. De belangrijkste merken voor mobiele communicatie zijn KPN, Telfort en Simyo. Voor Internet wordt de markt benaderd met de merken KPN, Telfort en XS4ALL.

Waar staat het logo van KPN voor?
Het logo van KPN staat voor de betrouwbaarheid waar KPN al meer dan 130 jaar voor staat. Het laat tegelijkertijd de vernieuwing zien waar KPN Nederland op aansluit. Vernieuwing in communicatiemogelijkheden die steeds meer in elkaar gaan schuiven.

Wat is de pay-off van KPN?
‘Voel je vrij’ is de pay-off van KPN. Met die boodschap laten we Nederland weten dat KPN je verbindt met de wereld om je heen. We laten zien wat KPN allemaal mogelijk maakt waardoor iedereen zich vrij kan voelen.

Geschiedenis

Wanneer werd KPN verzelfstandigd?
In 1989 werd KPN verzelfstandigd en kreeg officieel blauw bloed onder de nieuwe naam Koninklijke PTT Nederland NV. Alle aandelen bleven nog in handen van de staat, maar de bedrijfsvoering ging KPN zelf doen.

Wanneer werd KPN beursgenoteerd?
In juni 1994 ging KPN naar de beurs. De eerste tranche aandelen werd verkocht aan de Amsterdamse effectenbeurs, in oktober 1995 gevolgd door een tweede tranche en een beursnotering in New York. In 1996 volgden Londen en Frankfurt. Sinds 4 april 2008 is KPN niet meer genoteerd aan de New York Stock Exchange (NYSE) en per 24 april 2008 ook niet meer aan de London Stock Exchange. De beursnotering in Frankfurt is per 14 augustus 2008 beëindigd.

Wie vond volgens de algemene mening in 1876 de telefoon uit?
Alexander Bell.
In 1876 vraagt Alexander Bell octrooi aan op de uitvinding van een elektrisch spreektoestel, dat hij telefoon noemt. In 1877 publiceert het tijdschrift ‘Scientific American' een artikel over de nieuwe telefoon van Bell.

Wanneer werd de eerste telefooncentrale in gebruik genomen?
De eerste Nederlandse telefooncentrale werd in 1881 in Amsterdam in gebruik genomen.

Wanneer werden de Nederlandse telefoonnummers 10-cijferig?
Op 10 oktober 1995 vond er een hele grote landelijke nummerwijziging plaats: alle
telefoonnummers werden toen 10-cijferig. Deze grote omnummeractie werd de
'operatie Decibel' genoemd.

Sinds wanneer biedt KPN digitale tv aan?
Sinds 2005.

Wanneer kwam de mobiele telefoon?
In 1990 kwam de mobiele telefoon.
Vier jaar later wordt in Nederland een nieuw mobiel netwerk in dienst gesteld: GSM genaamd.

Werken en Leren bij KPN

Zijn er op dit moment vacatures bij KPN?
KPN is altijd op zoek naar talentvolle medewerkers. Op onze site staat alle informatie over de loopbaanmogelijkheden bij KPN. Hier staat informatie voor startende hoogopgeleiden en ook zijn hier vacatures voor mensen met meer werkervaring te vinden.

Werkt KPN mee aan onderzoeksopdrachten?
Per individueel verzoek wordt bekeken of KPN mee kan werken aan het onderzoek. Dit is afhankelijk van de relevantie van de vraag, strategische keuzes etc.
Klik hier voor meer over stage-, afstudeer- of loopbaanmogelijkheden.

Vragen?

Staat je vraag er niet bij? Stel hem dan aan Infodesk CC KPN

Aandeel