Onze verbinding met de samenleving

Binnen onze strategie - versterken, vereenvoudigen en groeien - hebben we zes thema's geïdentificeerd. We geloven dat we op deze thema's het verschil kunnen maken en in de moderne samenleving als voortrekker kunnen fungeren.

KPN brengt mensen in Nederland met elkaar in verbinding. Dat doen we al meer dan 130 jaar met onze producten en diensten. Maar ook met het sponsoren van prachtige projecten en activiteiten zoals bijvoorbeeld schaatsen, het Rijksmuseum en het KPN Mooiste Contact Fonds dat kwetsbare doelgroepen weer in contact brengt met hun omgeving. Want we zijn ervan overtuigd dat we met onze netwerken en diensten samen Nederland verder kunnen helpen, door niet alleen in de behoeften van onze klanten te voorzien maar ook hun kwaliteit van leven en de wereld om hen heen te verbeteren.

Om richting te geven aan ons MVO-beleid, ons zakelijk productaanbod en onze strategische doelen voeren we jaarlijks een materialiteitsbepaling uit. Zo bepalen we de MVO-prioriteiten van KPN. Daarbij kijken we naar onze competenties, risico's en kansen, onze rol in de samenleving en de mogelijke maatschappelijke impact van onze activiteiten. Ook kijken we naar de onderwerpen die onze stakeholders aandragen. We vragen hun mening over deze onderwerpen en wat ze van ons verwachten. Onze zes MVO-thema's zijn uit dit proces voortgekomen. We zijn het er met onze stakeholders over eens dat dit onze belangrijkste aandachtspunten zijn en dat ze de positieve invloed weerspiegelen die KPN op de samenleving kan hebben.

Naast de MVO-thema’s die beschreven worden in ‘Voor Nederland’ besteedt KPN ook veel aandacht aan het ontwikkelen van zijn medewerkers en het verduurzamen van de leveranciersketen. Om voeling te houden met de ontwikkelingen in de samenleving en daar ook invloed op te kunnen uitoefenen zijn we actief lid van een aantal netwerken en organisaties, die zich bewegen op het snijvlak van telecom/bedrijfsleven en samenleving.

KPN volgt nieuws over de mogelijke relatie tussen telefoons, masten en gezondheid op de voet. Informatie over al deze onderwerpen treft u aan op deze dit deel van de site.

Lees hier alles over de rol van KPN voor Nederland